Integritetsvillkor

1. Registerförare

Sofies HälsoDesign, enskild näringsidkare (”Dietistkliniken”)
FO-nummer: 2476131-4
Adress: Pastellgränd 6, 22100 Mariehamn, Åland, Finland
E-post: info@sofielaurenz.com
Telefon: (+358)40 835 3001

2. Kontaktperson i registerärenden


Sofie Laurenz
Adress: Pastellgränd 6, 22100 Mariehamn, Åland, Finland
E-post: info@sofielaurenz.com
Telefon:(+358)40 835 3001


3. Registrets namn


Dietistklinikens kundregister (”Registret”)


4. Syftet med behandlingen av Registrets personuppgifter


Registrets personuppgifter behandlas i syfte att tillhandahålla Dietistklinikens tjänster
till sina klienter, att upprätthålla klientrelationen, att efterfölja lagstadgade krav som
enligt bl.a Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar
(298/2009) ställs på vissa hälsovårdstjänster samt i marknadsförings-, kundanalys-,
och kommunikationssyfte.


5. Registrets informationsinnehåll


Registret kan innehålla följande personuppgifter om Dietistklinikens klienter:
§ Namn
§ Telefonnummer
§ Adress
§ E-postadress
§ Namn och kontaktuppgifter för minderåriga kunders vårdnadshavare
§ Uppgifter om kunders fysiska egenskaper som de självmant lämnar, så som vikt, längd, BMI, allergier, kostpreferenser, hälso- och sjukdomstillstånd, motions-, kost- och andra levnadsvanor.
§ Organisationers namn och FO-nummer
§ Logg över kundkontakter
§ Information om köpta tjänster
§ Information om önskemål, krav, förbud, eller samtycken som kunden självmant lämnar i samband med anmälning
§ Övrig information som kunden självmant lämnar i samband med anmälning

6. Källor för registrets personuppgifter

Källorna för Registrets personuppgifter är bl.a. Dietistklinikens klientinformationssystem, innefattande eventuell e-post och övrig kommunikation mellan Dietistkliniken och dess kunder. Uppgifter kan även hämtas från (såväl gratis som avgiftsbelagda) allmänt tillgängliga källor.

7. Överlåtelse av personuppgifter


Dietistkliniken överlåter inte personuppgifterna till utomstående med undantag för
sådana myndigheter till vilka Dietistkliniken har en skyldighet att överlämna uppgifter.


8. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES-området


Dietistkliniken överför inte Registrets personuppgifter utanför EU och EES-området,
om så inte förutsätts av myndighetsåtgärd.


9. Säkerhetsåtgärder


Vi värnar om din personliga integritet och dina personuppgifter och hanterar dem
med hänsyn. Personuppgifter hålls konfidentiella och lagras endast i elektroniskt
format så att endast registerföraren har tillgång till dem. Uppgifterna skyddas bl.a.
genom att åtkomst till dem förutsätter användandet av lösenord samt genom att de
tekniska anordningar på vilka personuppgifterna lagras har skyddats med brandmur
och andra informationstekniska skyddsanordningar.


10. Kakor och besökaruppgifter


Vi använder tekniker som cookies (Google Analytics) för att anpassa innehåll och
annonser, erbjuda funktioner i sociala medier och analysera trafik på hemsidan. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker webbplatsen kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Enligt lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) ska besökaren på en webbplats informeras om detta. Användaren ska även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn. Dietistklinikens webbplats använder ibland cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator
kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter cookies.


11. Lagring av personuppgifter


Personuppgifterna lagras endast under sådan tid som uppgifterna är nödvändiga för
Dietistklinikens verksamhet, om inte någon avvikande lagringstid gäller enligt
tvingande lagstiftning.


12. Granskning, rättelse och radering av personuppgifter


Du kan när du vill be att få de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter
du har gett oss, exporterade i en textfil. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

För mer information kontakta oss (dietistkliniken@gmail.com).

Villkoren senast uppdaterade 18.12.2023